Perlindungan meninggal dunia IP aktif, rangkaian IP ini tidak dibenarkan!